The Praised Tree

Every January, same story. After briefly doing their job, contributing to the ”Christmas Spirit”, the Christmas trees are taken out of the house, thrown out the window, abandoned. With ”The Praised Tree” I tried to put this .bad habbit in a different light.

//

Scenariul se repetă, în fiecare an, la început de ianuarie. După ce și-au îndeplinit rolul de scurtă durată, contribuind la ”spiritul Crăciunului”, brazii sunt scoși afară, aruncați de la geam, abandonați. Prin ”Pomul lăudat” am vrut să pun într-o lumină diferită această meteahnă.